ഹൈദരാബാദ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ 55 ഒഴിവ്ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ (ECIL) വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളിലായി 55 ഒഴിവ്. ജൂൺ 25 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

Read also


തസ്തിക, യോഗ്യത, പ്രായം, ശമ്പളം:

  • ട്രേഡ്സ്മാൻ(ADVT 11-2022) (ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്/ആർ ആൻഡ് ടിവി, ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മെഷിനിസ്റ്റ്, ടർണർ-40 ഒഴിവ്): പത്താം ക്ലാസ്, ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻടിസി), എൻഎസി/ ഒരു വർഷ പരിചയം; 28; 20,480.
  • ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് (11) (ADVT 09-2022): 50% മാർക്കോടെ ബിരുദം, മിനിറ്റിൽ 40 വാക്ക് ടൈപ്റൈറ്റിങ് വേഗം, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; 28; 20,480.
  • ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഡ്രൈവർ (4) (ADVT 10-2022): പത്താം ക്ലാസ്, ലൈറ്റ്, ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, 3 വർഷ പരിചയം; 30; 18,500. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും www.ecil.co.in സന്ദർശിക്കുക. 
Previous Post Next Post