മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ 27-ന്

Malabar Cancer Center


സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ടെക്‌നീഷ്യൻ ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്, മെഡിക്കൽ റിക്കോർഡ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിട്രേറ്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്കുള്ള ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ ഈ മാസം 27 ന് തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തിലുള്ള എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നടക്കും.ഹാൾ ടിക്കറ്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഫോൺ-0471 2560311, 2560312. പി.എൻ.എക്സ്. 200/19
Previous Post Next Post