ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര പോലീസ് സേനകളില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്‍ഡന്റ് ആകാം; അപേക്ഷ മേയ് 20 വരെ സമർപ്പിക്കാംകേന്ദ്ര പോലീസ് സേനകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് യു.പി.എസ്.സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബി.എസ്.എഫ് - 100, സി.ആർ.പി.എഫ് - 108, സി.ഐ.എസ്.എഫ് - 28, ഐ.ടി.ബി.പി - 21, എസ്.എസ്.ബി - 66 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 323 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.നോട്ടിഫിക്കേഷൻ:Notice-CAPF-2019


പ്രായം:2019 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 20നും 25നും മധ്യേ. അപേക്ഷകർ 1994 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനും 1999 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.

യോഗ്യത:അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം.

എഴുത്തുപരീക്ഷ, ശാരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
ഓഗസ്റ്റ് 18ന് രാജ്യവ്യാപകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തും. തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയുമാണ് കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

അപേക്ഷ: https://www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷാ ഫീസ്:200 രൂപ. വനിതാ, എസ്.സി, എസ്.ടി അപേക്ഷകർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി: മേയ് 20.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://upsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുക.

Highlights: UPSC CAPF Recruitment 2019: Apply before 20 May
Previous Post Next Post