ന്യൂക്ലിയര്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ 91 ഒഴിവുകള്‍ചെന്നൈ: ന്യൂക്ലിയര്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ 91 അപ്രന്റിസിന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കല്‍പ്പാക്കത്താണ് ഒഴിവ്. അതത് ട്രേഡുകളിലെ ഐ.ടി.ഐ. യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് പരിശീലനം.

വിജ്ഞാപനം: 01 / MAPS / HRM / TA-XVI / 2022

ഒഴിവുകള്‍

 • കാര്‍പെന്റര്‍ - 2, 
 • കംപ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ ആന്‍ഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ് - 11, 
 • ഡോട്ട്‌സ്മാന്‍ (സിവില്‍) - 3,
 • ഡ്രാട്ട്‌സ്മാന്‍ (മെക്കാനിക്കല്‍) - 2,
 • ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ - 14, 
 • ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മെക്കാനിക് - 6, 
 • ഫിറ്റര്‍ - 21, 
 • ഇന്‍സ്ട്രമെന്റ് മെക്കാനിക് - 6, 
 • ലാബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് - കെമി ക്കല്‍ പ്ലാന്റ് - 5, 
 • മെഷീനിസ്റ്റ് - 4, 
 • മേസണ്‍ (ബില്‍ഡിങ് കണ്‍സ്ട്രക്ടര്‍) - 3,
 • പ്ലംബര്‍ - 2, 
 • ടര്‍ണര്‍ - 5, 
 • വെല്‍ഡര്‍ - 7.

പ്രായപരിധി: 24 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്). നിശ്ചിത ശാരീരികയോഗ്യതകളും ആവശ്യമാണ്. ഐ.ടി.ഐ. കോഴ്‌സിലെ മാര്‍ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

സ്‌റ്റൈപ്പന്‍ഡ്: 7700 8855 രൂപ. www.apprenticeship.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. 

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് : www.npcil.nic.in

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: മാര്‍ച്ച് 2.

Previous Post Next Post